P.I.
Gevangenis met 240 cellen en uitbreiding met 144 cellen
Na een eerste reeks van nieuwe gevangenissen werd voor het plan voor de gevangenis te Grave een aanzienlijke kostenreductie tot doel gesteld. Dit is allereerst gevonden in het gevraagde gebruiksoppervlak en het voorzieningenniveau, vervolgens in het ruimtelijk ontwerp, de technische uitwerking en materialisatie. Het kruisvormige gebouw heeft een dominant kerngebouw met 5 bouwlagen voor centrale voorzieningen, 2 in elkaars verlengde geplaatste celvleugels van 4 bouwlagen, een vleugel voor activiteitenruimten en een entreevleugel van 3 bouwlagen. Door de ruimtelijke structuur met de naar buiten getrapte opbouw van de celvleugels, de daglichttoetreding en het gebruik van heldere kleuren voor in- en exterieur heeft het gebouw veel meer kwaliteit gekregen dan vanuit het budget verwacht werd.

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst

Opdracht volledige opdracht incl. coördinatie multi-disciplinair ontwerpteam

Oppervlakte 11.757 m2 / uitbreiding 5.900 m2

Plan voorbereiding 1986 / uitbreiding 1992

Uitvoering 1987-1988 / uitbreiding 1993-1994

Project architect Hein van Meer / uitbreiding Hans Putter

Medewerkers Mino Bonin, Johan v.d. Vliert, T. Bode, Gerard Versteeg