Van 't Hoffstraat
Renovatie / restauratie 43 woningen sociale huur
De renovatie van de Van ’t Hoffstraat en omgeving betreft een zestal blokken die in de jaren `20 gebouwd zijn naar ontwerp van Dudok, en Wormser. De bewoners hebben een lange woonhistorie en willen graag in hun huis blijven wonen. Na een steekproefsgewijze opname van de panden is geconcludeerd dat de woningen constructief in orde zijn, maar qua woonprogramma en bouwtechniek op niveau gebracht moesten worden. De diversiteit van bewonerswensen heeft zich vertaald in zeer verschillend uitgewerkte woningen. Bewoners die al veel aan hun huis hebben vertimmerd, is een aangepast voorstel gedaan. Met de mogelijkheid van het plaatsen van een vaste trap naar zolder en een dakkapel, is de gebruikswaarde vergroot. De indeling is verbeterd en een aantal bewoners heeft gekozen voor een uitbouw in de tuin.

Opdrachtgever Dudok Wonen

Plan voorbereiding 2007-2011

Uitvoering 2010-2012 gefaseerd

Project architect Philip Breedveld; Marloes van Haaren

Medewerkers Goen Law, Robert Bijl, Remco Geerlings, Ramon Pater, Frans Huijing