Koepelgevangenis
Restauratie, renovatie en uitbreiding penitentiaire inrichting
De oorspronkelijke Arnhemse koepelgevangenis dateert uit 1882-1886. De opgave betrof eerst een haalbaarheidsstudie naar hergebruik als penitentiaire inrichting. Op grond hiervan is een master-plan gemaakt. Vervolgens zijn deelplannen uitgewerkt. Later is hieraan een herstel- en restauratieplan gevoegd. Alle cultuurhistorisch waardevolle delen zijn behouden. Aan de zuid- en noordzijde zijn nieuwe bouwdelen toegevoegd. De koepel zelf is weer geheel als cellengebouw geschikt gemaakt. Het zogenaamde “vlak” vormt als een centraal plein het logistieke hart van het totale complex. De overige programmadelen zijn rondom de koepel ondergebracht in bestaande bouwdelen en in nieuwbouw. De restauratie voorzag in herstel van natuursteen, metselwerk en voegwerk en in beeldherstel van het interieur van het ruimtelijk overweldigende koepelgebouw.

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst Directie Programma's en Projecten Arnhem

Opdracht integrale advisering

Oppervlakte 10.150 m2 (restauratie), 7.300 m2 (nieuwbouw)

Plan voorbereiding 1994-2002

Uitvoering 1994-2005 gefaseerd

Project architect Martin van Dort

Medewerkers Wouter van Wolput, Gerard Versteeg, Eric Smook, Willem van den Heuvel, Mino Bonin, Paul van Eymeren

Aannemer Kuiper Bouw