Liebergen
Vervangende nieuwbouw 75 woningen volgens 'Dudok Revisited'.
Liebergen is het eerste herstructureringsgebied van Hilversum. Het is een beschermd stadsgezicht vanwege de kwaliteiten van hoogwaardige stedenbouw en de historisch belangrijke architectuur van Dudok. De woningen, die bouwtechnisch niet meer konden worden hersteld en woontechnisch niet voldeden aan huidige maatstaven, zijn herbouwd volgens de methode “Dudok Revisited”. Hierbij wordt de oorspronkelijke beeldkwaliteit van de complexen teruggebracht in de nieuwbouw en krijgt de wijk zijn allure terug. De ontwerpen van de architecten Dudok en Wormser & Wentink uit de jaren ‘20 zijn grondig bestudeerd en vormden het uitgangspunt voor het ontwerp. Er zijn minder woningen teruggebouwd dan oorspronkelijk, waardoor ze qua maatvoering konden gaan voldoen aan de huidige maatstaven en regelgeving.

Opdrachtgever Dudok Wonen

Opdracht ontwerp en esthetische begeleiding

Plan voorbereiding 2003-2007

Uitvoering 2006-2008

Project architect Marloes van Haaren

Projectleider Frans Huijing

Medewerkers Bas Bossers, René Westhoff, Ruben Piedra Carza, Marijke Troost