De Waag
Ontzouten van het metselwerk van de meesterproeven in De Waag
De Waag in Amsterdam is één van de oudste gebouwen van de stad. In eerste instantie is het gebouwd in 1488 als de St Anthoniespoort, die deel uitmaakte van de de oude stadsmuur. Na het slechten van deze omwalling kreeg het de functie van Waaggebouw en bood het tevens plaats aan een aantal gilden. Eén van de gilden die zetel hield in De Waag was het Metselaarsgilde. Via een eigen opgang in één van de hoektorens werd de gildekamer bereikt, alwaar werd vergaderd. Uit deze tijd stammen ook de zogenaamde Meesterproeven in de toren en vergaderzaal. Door het metselen van een Meesterproef kon een metselaar zijn vakmanschap aantonen om lid te mogen worden van het gilde. De restauratie betreft het metselwerk van de meesterproeven, die in toenemende mate sporen van verpulvering vertoonden als gevolg van zout in het metselwerk. Onder leiding van archivolt architecten is door TNO onderzoek gedaan en zijn de werkzaamheden verricht om met een speciale mortel de stenen te ontzouten.

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum

Opdracht onderzoek, ontwerp en directievoering

Plan voorbereiding 2007-2012

Uitvoering 2012-2015

Verantwoordelijke Ramon Pater

Medewerkers Petra van Diemen

Adviseurs T.N.O. bouw en ondergrond