VSO School Intermetzo
Verbouw en herstructurering van een cluster 4 school voor Intermetzo in Eefde
Het betreft een plan voor de aanpassing van een schoolgebouw, dat in verschillende perioden tot stand is gebracht met daarmee overeenkomstige architectonische kenmerken. 1949-1951 met uitbreidingen in 1982, 1988 en 2001. In de opgave werd aanvankelijk beoogd het gedeelte uit 1949-1959 te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Na analyse van het programma, de architectuur en het budget is op basis van een structuurplan besloten het gehele gebouw te behouden en door verbouwing aan de huidige eisen aan te passen. De bijzondere functie van de school vraagt flexibele gebruiksmogelijkheden door verschillende groepen kinderen. De ruimtelijke herstructurering van het gebouw draagt bij aan de overzichtelijkheid en daglichttoetreding binnen de school. In het plan is een omvangrijk pakket installaties opgenomen, vanwege het overheidsbeleid m.b.t. frisse scholen. Het zeer beperkte budget en de noodzaak van een prikkelarme omgeving is vraagt om een eenvoudige en ingetogen afwerking met natuurlijke tinten. Hiermee wordt weer een eenheid gemaakt van de verschillende gebouwdelen.

Opdrachtgever INTERMETZO

Opdracht integraal ontwerp en advies

Oppervlakte 1.774 m2

Plan voorbereiding 2011-2015

Uitvoering 2015-2016

Project architect Martin van Dort

Medewerkers Johnny Mauer, Wouter van Wolput