Amsterbaken
Forensische behandelinrichting met school, sportvoorziening en kantoren
Renovatie, verbouw en vervangende nieuwbouw met uitbreiding op een compacte locatie. Het veelsoortige functionele programma is aanleiding geweest voor differentiatie van de leef- en werksfeer. Leidende ontwerpthema’s waren: oriëntatie, daglichttoetreding en overzichtelijkheid. Het gebruiksintensieve karakter was aanleiding voor in tijd bestendige oplossingen. archivolt heeft het hele traject vanaf het haalbaarheidsonderzoek tot de nazorg in de onderhoudstermijn verzorgd. Dit betrof het ontwerp inclusief de coördinatie tussen alle disciplines en het hele procesmanagement. Tijdens de uitvoering heeft de inrichting doorgefunctioneerd, hetgeen grote invloed had op het ontwerp, een fasegewijze uitvoering tot gevolg had en uitgebreide tijdelijke voorzieningen vergde. De inrichting is in november 2011 weer volledig heropend.

Opdrachtgever Spirit, Amsterdam

Opdracht integrale advisering

Oppervlakte 10.376m2

Plan voorbereiding 2005-2007

Uitvoering 2006-2011 gefaseerd

Project architect Martin van Dort

Medewerkers Tom Bode, Gundula Cordes, Maarten Lever, Joep Fessl, Eric Smook

Adviseurs HBenS Konstructeurs, Sweegers en de Bruin (installaties), DGMR (bouwfysica), Lodewijk Baljon (landschaparchitect)