KNMI
Herstructurering, restauratie en nieuwbouw K.N.M.I. (kantoren, werkplaatsen, laboratoria)
De essentie van de opgave betrof het mogelijk maken van continuïteit van huisvesting van het KNMI op de sinds 1897 in gebruik zijnde locatie. Het plan is te karakteriseren als rehabilitatie van de historische buitenplaats. Door sloop en herstructurering is het mogelijk geworden om met behoud van monumentale bouwdelen, zowel het vloeroppervlak aanzienlijk te vergroten als het dichtgeslibde landgoed opener te maken. Het programma is verdeeld over een gerenoveerd gebouw uit 1970, de karakteristieke radartoren van oudere datum (ca. 1930), een lang schuin oplopende nieuwbouw die iets verdraaid is t.o.v. de bestaande bouw en de thans weer vrijstaande historische villa van Buys Ballot. De toegangen tot de betreffende bouwdelen liggen aan een nieuw plein aan de voorzijde van het landgoed, dat omsloten wordt door de verschillende gebouwen. De architectuur verbeeldt het verleden, heden en toekomst van het KNMI.

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst Directie Noord-West te Haarlem

Oppervlakte 20.000 m2

Plan voorbereiding 1992-2000

Uitvoering 1995-2002 gefaseerd

Project architect Hans Putter

Medewerkers Martin van Dort, Mino Bonin, Tom Bode, Johan van Vliet, Paul van Eymeren