KLPD
Hoofdvestiging van het Korps Landelijke Politie Diensten
Het complex voor de KLPD is gerealiseerd als landelijke vestiging met concentratie van verschillende functies: meldkamer, kantoor, werkplaatsen en facilitaire diensten. Het huidige complex is in 3 fasen tot stand gekomen. De eerste 2 fasen gebaseerd op het oorspronkelijke masterplan, de laatste fase door verbouw en uitbreiding i.v.m. functiewijzigingen. Op grond van stedenbouwkundige uitgangspunten is gekozen voor een langwerpige bouwmassa evenwijdig aan de A12 met 3 bouwlagen, dat de ruggengraat vormt van het complex. Hierin zijn de kantoorfuncties ondergebracht. Aan weerszijden hiervan zijn verbijzonderde bouwdelen geplaatst voor specifieke programmadelen. Tot de opgave behoorde het faciliteren van een nieuw dynamisch kantoorconcept: taakgerelateerde plekken in combinatie met flexplekken. Masterplan en ontwerp: fase 1 i.s.m. Rijksgebouwendienst Directie Bouw den Haag, fase 2 i.s.m. Mourik Vermeulen Architecten, fase 3 door archivolt architecten bv

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst

Oppervlakte 18.900 m2

Plan voorbereiding 1985 / 1996 / 2004

Uitvoering 1986-1999 / 2004-2005

Project architect Frits Toben

Medewerkers Ben Otten, Eric Smook