Het Anker
Herstructurering, renovatie en uitbreiding gesloten jeugdinrichting
Opgave: renovatie, verbouw en uitbreiding van het in 1992 en 1996 in twee fasen gebouwde gesloten jeugdinrichting. Het accent van de opgave lag op herstructurering van het entreegebied, realisatie van overzicht binnen de woongroepen, functionele herindeling, verbetering van de brandveiligheid en veiligheid, verbetering van het binnenklimaat, vergroting van daglichttoetreding, uitbreiding van kantoorruimte en verbetering van het karakter van het voorterrein. Eenheid tussen het bestaande gebouw en de nieuwe toevoegingen was doel, waarbij nieuwe toevoegingen herkenbaar aanwezig zijn. Bijzondere aandacht vergde de inbouw van omvangrijke installatietechniek. Zowel in het interieur als exterieur is door middel van toepassing van naturel hout gestreefd naar een bij de functie passende uitstraling.

Opdrachtgever Avenier

Opdracht integrale advisering

Oppervlakte 8.347 m2

Plan voorbereiding 2006-2009

Uitvoering 2008-2011 gefaseerd

Project architect Martin van Dort

Medewerkers Joep Fessel, Eric Smook, Wouter van Wolput